Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bauer Watertechnology Oy

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Erja Leppänen
erja.leppanen@bauer-wt.com
puh. +358 9 276 99556
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

3. Rekisterin nimi

Bauer Watertechnology Oy:n asiakkaiden ja markkinoinnin henkilötietojen rekisteri.

4. Rekisteröityjen ryhmä

Bauer Watertechnology Oy:n asiakkaiden, loppuasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden edustajat.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
– Asiakassuhteiden luominen/rekisteröinti
– Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaalle sekä laskutus
– Asiakassuhteiden luominen/rekisteröinti
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito
– Liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
– Yrityksen tuotteiden ja tapahtumien markkinointi
– Tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset, mukaan lukien verkkosivustoanalytiikka.
– Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä kyselyt

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
– Asiakkaan nimi
– Yrityksen nimi, y-tunnus
– Yhteystiedot: Laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli
– Yrityksen yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystiedot ja mahdollinen suoramarkkinointikielto
– Asiakaspalautetiedot
– Asiakkaan suostumuksella muut saatavat mahdolliset tiedot

7. Säännön mukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa kultakin asiakkailta itseltään puhelimitse, sähköpostitse, messuilla, sosiaalisen median palvelujen kautta tai verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta sekä julkisesti saatavilla olevien lähteiden kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Kaikki mahdollisesti manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy. Kiinteistössä on kulunvalvonta.
ATK:lla käsiteltävä aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän verkostossa toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä. Kyseessä olevilla henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu kirjallinen tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle osoitteeseen Bauer Watertechnology Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa tai käymällä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, yhteisön nimi, osoite ja puhelinnumero. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3kuukautta) kuluessa. Henkilötietolain mukaan tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

12. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheen korjaamista koskevan pyynnön. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Bauer Watertechnology Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa tai käymällä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todentava asiakirja mukanaan.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröity voi käyttää kielto-oikeuttaan soittamalla vaihteeseemme 09 276 99 556 tai kirjallisesti osoitteeseen Bauer Watertechnology Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa.

Bauer-vedenkäsittely­laitteiden asennusohje

Kysy lisää

Käsittelemme  henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Tutustu tietosuojaselosteeseemme tästä.

Asiakas­palvelu & Myynti

Bauer-suunnittelu­opas

Bauer-suunnitteluopas on tarkoitettu LVI-alan ammattilaisille. Se antaa yksityiskohtaista tietoa laitteiston asennuksesta.

Sulje

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.