Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

VTT:n tutkimuksessa havaittiin, että asuinkerrostalon putkistojen syöpymien hidastui, sakkakertymät pienenivät ja käyttöveden laatu parani.

VTT:n tutkimuskohteena oli kaksi asuinkerrostaloa käsittävä neliportainen asuntoyhtiö Espoossa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1975, ja putkistot olivat pääosiltaan alkuperäiset. Taloyhtiössä haluttiin selvittää kemikaalittoman Bauer-vedenkäsittelyratkaisun vaikutuksia putkistojen syöpymien etenemiseen, sakkakerääntymiin sekä käyttöveden laatuun.

Selkeää parannusta putkistossa

Seurantajaksolla kaikilla kylmävesiverkoston putkilinjojen röntgenkuvauskohdilla putkien sisäpuoliset sakkakertymät olivat vähentyneet tyypillisesti seuraavaan lievempään viisiportaisen arvosteluasteikon luokkaan. Yleensä sakkakertymät olivat vähentyneet runsaasta kohtalaiseksi.

Kylmävesiverkoston runkolinjaan, välittömästi vesimittarin jälkeen asennettiin tammikuussa 2008 Bauerin kemikaaliton vedenkäsittelylaitteisto. Käyttövesiverkoston putkistokohdat röntgenkuvattiin ennen kemikaalittoman vedenkäsittelylaitteen asentamista marraskuussa 2007 ja uudestaan runsaat 14 kuukautta järjestelmän asentamisen jälkeen. Kylmän käyttövesiverkoston sinkittyjä teräsputkia tutkittiin kuvaamalla ne kahdeksasta putkistokohdasta.

Viidessä kuvauskohdassa kylmävesiverkoston sinkittyjen teräsputkien havaituissa maksimaalisissa putkiseinämien syöpymissä ei ollut tapahtunut muutoksia kuvausten välisellä vajaan 16 kuukauden seurantajaksolla.

Taloyhtiön ylläpidosta vastaavan huomioita Bauerin laitteiston asentamisen jälkeen

  • Vesikalusteiden, kuten wc-istuinten ja hanojen, korjaustarve vähentyi verrattuna edellisiin vuosiin.
  • Käyttövesiputkien vuotoja ei esiintynyt vaakalinjoissa kuten ennen.
  • Veden laatu parantui niin, että suihkussa käyminenkin muuttui miellyttävämmäksi.
  • Veden maku ja haju parani merkittävästi. Vettä ei tarvinnut erikseen suodattaa ennen juomista.
  • Vesilasiin ei jäänyt enää sakkaa. Vesi oli muutenkin kirkkaampaa. (Kokemukset vain kylmästä vedestä.)Kysy lisää

Käsittelemme  henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Tutustu tietosuojaselosteeseemme tästä.

Bauer-suunnitteluopas

Bauer-suunnitteluopas on tarkoitettu LVI-alan ammattilaisille. Se antaa yksityiskohtaista tietoa laitteiston asennuksesta.


puhdasta fysiikkaa

Bauer-vedenkäsittelylaitteen toiminta perustuu sähkömagneettiseen virtaavan veden käsittelyyn. Vaihtuvataajuuksinen magneettikenttä muuttaa veden mineraalihiukkaset kiteiksi, jotka eivät tartu putkistojen seinämiin. Syntyneet kiteet puhdistavat putkistoa irrottamalla jo olemassa olevia saostumia ja kerrostumia.

Bauer_Vedenkäsittelylaitteen_periaate/Bauer water technology principle

REFERENSSIT

Sulje

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.