Bauer Water Technology - Water solutions for housing.

Puhdas kiertovesijärjestelmä lisää asumisviihtyisyyttä

Bauerin kemikaaliton vedenkäsittelyjärjestelmä säästää taloyhtiön energiaa ja huoltokustannuksia.

As Oy Pikkaraisenpuisto Oulujoen varrella kärsi lämmitysongelmista vuosia sitten. Patte­reiden teho varsinkin päätyhuoneis­toissa hiipui rivitaloyhtiön rakennusvuodesta 1989. Merkittä­vämmäksi syyksi paljastui verkostoon kertynyt sakka, jonka pääasiallinen syy oli kahdeksankymmentäluvun loppupuolella yleisesti asennetut, happea läpäisevät joustoliittimet.

Vanhaa tekniikkaa

Patteriverkoston joustoliittimen tarkoitus on vähentää runkoään­ten kantautumista verkostoa pitkin. Ne myös helpottavat putkiasentajan työtä tarjoten taipuisan putkenpät­kän hankaliin paikkoihin. Kahdek­sankymmentäluvun loppupuoliskol­la joustoliittimet asennettiin yleisesti huoneistojen välille. Patterin koput­taminen kovalla esineellä ei välitty­nyt häiritsevästi naapuriin.

Tuon ajan joustoliittimien ja put­kien muovimateriaalin havaittiin myöhemmin läpäisevän happea. Happidiffuusioksi kutsuttu ilmiö on sittemmin todettu todelliseksi kus­tannuspommiksi. Vesikiertoverkos­toon päässyt happi alkaa ruostuttaa patteriverkostoa sisältä.

Patterien ja putkien sisäseinistä irtoava ruos­tesakka kertyy virtaavan lämmitysveden mukana sinne, missä tilaa ei juuri ole, eli patteriventtiileihin. Suu­rin osa sakasta kertyy itse joustoliitti­miin ja jopa tukkii ne kokonaan.

Tukkoiset termostaattiventtiilit rajoittavat lämmitysveden kiertoa itse patteriin, jonka lämmitysteho on muutenkin heikentynyt. Patterin sisäpinnalle kertynyt sakkakerros toimii näet myös tehokkaana läm­möneristeenä. Yhden millimetrin vahvuisen, puhtaan, teräslevyn läm­mönjohtavuus on hyvä, yhden mil­limetrin rautaoksidisakkakerroksen puolestaan huono. Ruostekerros on siis eriste. Tämän lisäksi joidenkin joustoliitinmallien on havaittu alkaa murentua vuosien saatossa. Muren­tuneet joustoliittimet ovat alkaneet vuotaa ja ne on täytynyt uusia.

Huolettomia lämmitysvuosia

Pikkaraisenpuistossa päätettiin ko­keilla ensiapuna Bauer-vedenkäsittely­järjestelmää isännöitsijän korviin kantautuneen palautteen perusteella 2005.

Taloyhtiön lämmitysongelmat katosivat Bauer-vedenkäsittely­järjestelmän asennuksen jälkeen ja ensiavusta tuli pysyvä hoito.

Kari Määttä muutti Pikkarai­senpuistoon vuonna 2006. Hän ker­too, että lämmintä on riittänyt ko­vinakin pakkastalvina. Suo­dattimen vaihto on hänen kokemuk­sensa mukaan pikku juttu. Määttä kertoo, että järjestelmän paineet py­syvät, eli vuotoja ei ole. Lämpötila Pikkaraisenpuiston huoneistoissa on pakkasellakin tasaisesti sovitut 21 as­tetta.


> Lue miten puhdas kiertovesijärjestelmä lisää asumisviihtyisyyttä.
(Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 4 – 2014)


Kysy lisää

Käsittelemme  henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Tutustu tietosuojaselosteeseemme tästä.

Bauer-suunnitteluopas

Bauer-suunnitteluopas on tarkoitettu LVI-alan ammattilaisille. Se antaa yksityiskohtaista tietoa laitteiston asennuksesta.


puhdasta fysiikkaa

Bauer-vedenkäsittelylaitteen toiminta perustuu sähkömagneettiseen virtaavan veden käsittelyyn. Vaihtuvataajuuksinen magneettikenttä muuttaa veden mineraalihiukkaset kiteiksi, jotka eivät tartu putkistojen seinämiin. Syntyneet kiteet puhdistavat putkistoa irrottamalla jo olemassa olevia saostumia ja kerrostumia.

Bauer_Vedenkäsittelylaitteen_periaate/Bauer water technology principle

REFERENSSIT

Sulje

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.