Bauer WT_water cleaning solutions for industry

Bauer-vedenkäsittelyratkaisu tehostaa saksalaisen muovi- ja metalliputkivalmistajan toimintaa

Bauer-vedenkäsittelyratkaisu poisti saksalaisen WRW Westfälische Rohrwerken putkituotantolaitoksen vesiongelmat.

Saksalainen WRW on edelläkävijä monipinnoitettujen muovi- ja metallituotteiden valmistajana. Laatutuotteet ja -palvelut ovat liiketoiminnan perusta. Yrityksen pitkä historia kertoo vahvasta sitoutumisesta, laadukkaista tuotteista ja palvelusta.

Bauer-teknologia osana jäähdytysjärjestelmää

Bauer Watertechnologyn vedenkäsittelylaitteisto asennettiin 2012 osaksi tuotantolaitoksen jäähdytysjärjestelmää. Muovituotantolinjan ytimen muodostavat viisi ekstruusiokonetta, joiden jäähdyttämiseksi järjestelmään pumpataan 48 m³ vettä tunnissa. Järjestelmässä kiertävä vesi on alttiina happidiffuusiolle ja auringonvalolle, jotka kiihdyttävät korroosiota, sekä sakan ja magneettikerrostumien muodostumista. Ne tukkivat ekstruusiokoneiden syöttösylinterit ja huuhtelukanavat, laskien näin merkittävästi tuotannon tehokkuutta.

”Kokemustemme perusteella voimme ehdottomasti suositella teollisuudelle ja sen prosesseille Bauer-vedenkäsittelyteknologiaa. Erityisesti tämä korostuu kun huomioidaan hankinta- ja asennuskustannusten lyhyt takaisinmaksuaika”, Edmund Pilarski, toimitusjohtaja.

Vedenkäsittely tehostaa tuotantoa

Bauerin vedenkäsittelylaitteiston hyödyt näkyivät nopeasti, ja kahden vuoden kuluttua aiemmat ongelmat olivat lähes hävinneet. Jäähdytyskierron huolto- ja ylläpitotarve väheni ratkaisevasti, kuten myös tuotannon katkokset ja seisokit. Ekstruusikoneiden syöttösylinterit ovat pysyneet puhtaina ja niiden optimaalista toimintaa aiemmin haitanneet saostumat ovat irronneet ja liuenneet pois ilman erillisiä mekaanisia tai kemiallisia puhdistustoimenpiteitä.

Puristussuulakkeiden huuhtelukanavat ovat myös auenneet ja ne pysyvät avoimina ilman erillisiä puhdistustoimenpiteitä. Lisäksi jäähdytyslinjoihin ja -altaisiin muodostuu vähemmän sakkaa huolimatta auringonvalosta ja happipenetraatiosta – myös jäähdytysvesi on pysynyt kirkaana.

Hyötyjä koko järjestelmälle

Bauerin teknologia on vähentänyt merkittävästi jäähdytysvesisäiliöihin kertyvää sakkaa ja kerrostumia. Tämä on vastaavasti mahdollistanut puhdistus- ja huoltosyklin harventamisen 18 kuukauteen aiemman kuuden kuukauden sijasta. Lisäksi vedenjäähdyttimien lämmönvaihtimet pysyvät puhtaina pidempään; niiden puhdistusväli on harventunut yhdestä kolmeen vuoteen.

Kaikki tämä on tehostanut olennaisesti tuotantoa ja tuonut WRW:lle huomattavia kustannussäästöjä.

 

 


Kysy lisää

Käsittelemme  henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Tutustu tietosuojaselosteeseemme tästä.

Bauer-suunnitteluopas

Bauer-suunnitteluopas on tarkoitettu LVI-alan ammattilaisille. Se antaa yksityiskohtaista tietoa laitteiston asennuksesta.


puhdasta fysiikkaa

Bauer-vedenkäsittelylaitteen toiminta perustuu sähkömagneettiseen virtaavan veden käsittelyyn. Vaihtuvataajuuksinen magneettikenttä muuttaa veden mineraalihiukkaset kiteiksi, jotka eivät tartu putkistojen seinämiin. Syntyneet kiteet puhdistavat putkistoa irrottamalla jo olemassa olevia saostumia ja kerrostumia.

Bauer_Vedenkäsittelylaitteen_periaate/Bauer water technology principle

REFERENSSIT

Sulje

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.